لینک فایل{مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی}

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامیرا مشاهده می نمایید .مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی, خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی
مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی|41018388|ko

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی برای اندازه گیری رفتارهای دینی نوجوانان وجوانان مسلمان تدوین شده است. درانتخاب جملات این مقیاس، آن دسته از اعمل ورفتار هیا دینی ( نظیر نماز وروزه واجب ) كه انجام آنها از یك نوجوان یا جوان مسلمان انتظار می رود، دركانون توجه قرار گرفته است. بنابراین، جملات كلیدی دراین پرسشنامه شامل همه تكالیف دینی بزرگسالان ( نظیر جهاد وذكات ) نمی شود. همچنین، این ابزار صرفا برای مطالعه رفتارهای دینی جوانان ونوجوانان در یك جامعه اسلامی قابل استفاده است وكاربرد آن در جوامع غیر اسلامی روا نیست. از طرف دیگر، اعتماد آزمودنی ها شرط صحت داده ها بوده واجرای پرسشنامه در مورادی كه آزمودنی ها درباره نتایج آزمون بیم داشته باشند یا احساس تهدید كنند، اعتبار ( روایی ) ندارد.

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی، بعد از انجام یك مطالعه مقدماتی ( مرور ادبیات تحقیق، مشورت با صاحب نظران، مصاحبه با تعدادی از معلمان ومدیران مدارس ومصاحبه با تعدادی از دانش آموزان ) تنظیم شد وبعد از بررسی پایایی واعتبار، بر روی 300 نفر از دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه كه از پنج منطقه شهر تهران انتخاب شده شده بود، اجرا شد. اطلاعات مربوط به روایی وپایایی ابزار به شرح زیر خلاصه شده است.


مطالب دیگر:
پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQمجموعه امتحانات ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اولمجموعه امتحانات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اولامتحان نوبت اول ریاضی نهم ابتداییامتحان نوبت اول ریاضی هفتم ابتداییالگوهای اصلی و فرعی مسکننحوه سازماندهی (شکل ساختار مسکونی)سیگنال خرید یک سهم برای دسامبر 2016الگوریتم فراابتکاری NSGA-IIامتحان زبان پیش دانشگاهی نیمسال دومالگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSOکد یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتمالگوریتم تکاملی چند هدفه بر اساس تکامل تفاضلی MODEکد متلب برنامه بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSESتحقیق آماده اثرات ورزش بر بیماری MSپاورپوینت فضاهای جمعی345 سوال ادبیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش همراه با پاسختحقیق آماده فلسفه قیام مختارطرح درس چند پایه200 سوال تستی روانشناسی تربیتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورشآموزش باز کردن قفل گوشی با smsدانلود مجموعه کامل فرآیند تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشینقشه طرح جامع شهر کرماننکات و اصول اولیه شیت بندی دستیاطلاعات کامل پروفیل های اشتایل در قالب اکسل